Resultat 2018

Resultat serietävlingar 2018

Serietävling 1

 

Serietävling 2

 
Precisionsskytte 8 april 2018 Poäng   Poäng
 1      Mattias  Andersson 389   539
       
1      Ayubkhan  Usmanov 326   435
2      Lars-Olof  Nylén 324   394
3      Sven-olof  Ramén   321   377
4     Håkan  Wiee 318   366
5      Märta  Ramén 280   288
6      Sandra  Forslund 127   279
        
1      John  Magnusson     224   306
2      Albin  Persson  198   224
       
       

Serietävling 3

 

Serietävling 4

 
 
Precisionsskytte 22 april 2018 Poäng Precisionsskytte 29 april 2018  Poäng
1      Ayubkhan  Usmanov 342 1      Alexander  Näsholm 355
2      Håkan  Wiee 337 2      Jan Svärd 345
3      Jan  Eriksson 328 3      Ayubkhan  Usmanov 343
4      Alexander  Näsholm 290 4      Håkan  Wiee 340
5      Sven-Olof  Ramén 282 5      Mikael  Berg 337
6      Märta  Ramén 253 6      Lars-Olof  Nylén 333
7      Sandra  Forslund 186 7       Kenneth  Nordström 330
    8      Märta  Ramén 308
1      Albin  Persson 202 9      Sven-Olof  Ramén 279
2      Lennart  Jonsson      194    
        Johan  Norberg  Bröt (196) 1      Ann-Christin  Sörlin 295
    2      Izabell  Sörlin 283
    3      Lennart  Jonsson 177

Serietävling 5

 

 Serietävling 6

 
Precisionsskytte 1 maj 2018 Poäng Precisionsskytte 8 maj 2018 Poäng
1      Ayubkhan  Usmanov 341 1      Mattias  Andersson 385
2      Jan  Eriksson 334    
3      Alexander  Näsholm 328 1      Oskar  Landgren 372
4      Mikael  Berg 326 2      Håkan  Wiee 355
5      Sven-Olof  Ramén 314 3      Mikael  Berg 354
6      Märta  Ramén 292 4      Fredrik  Torell 350
7      Jan  Svärd       168 5      Sebastian  Johansson 340
    6      Jan  Eriksson 335
1      Ann-Christin  Sörlin 244 7      Alexander  Näsholm 321
2      Izabell  Sörlin 234 8      Jan  Svärd 265
3      Albin  Persson 232 9      Johan  Norberg  ( bröt) 148
4      Lennart  Jonsson 221    
5      Anders  Sjödin   1      Ann-Christin  Sörlin 297
    2      Izabell  Sörlin 241
       
       

Klubbmästerskap Fält

 

Serietävling 7

 
Fältskytte 15 maj 2018 Poäng Fältskytte 22 maj 2018 Poäng
1      Johan  Sognfors 38/19 1      Mattias  Andersson 38/14
2      Märta  Ramén 35/16    
3      Sebastian  Johansson 35/16 1      Johan  Sognfors (C) 43/14
    2      Alexander  Näsholm 30/12
4      Mikael  Berg 33/16 3      Anders  Edholm 28/12
5      Håkan  Wiee 30/16 4      Mikael  Berg 28/10
6      Lars-Olof  Nylén 28/15 5      Håkan  Wiee 25/13
7      Leif  Skjöld 28/15 6      Jan  Svärd 24/10
8      Sven-Olof  Ramén 28/15 7      Johan  Sognfors (A) 15/10
9      Mikael  Berg 27/14 8      Sandra  Forslund 12/8
10     Ulla  Nylander 25/13    
11     Jan  Svärd             (B) 24/16 1      Lennart  Jonsson 15/6
12     Johan  Norberg 22/14 2      Albin  Persson 14/9
13     Jan  Svärd            (C) 14/11    
       
1      Lennart  Jonsson      

Serietävling 8

 

Serietävling 9

 
Precisionsskytte 29 maj 2018 Poäng  Precisionsskytte 5 juni 2018
Poäng
1      Mattias  Andersson 368 1      Mattias  Andersson  (bröt) 289
       
1      Mikael  Berg 353 1      Mikael  Berg 346
2      Alexander  Näsholm 349 2      Sven-Olof  Ramén 319
3      Håkan  Wiee 346 3      Märta  Ramén 290
4      Johan  Sognfors 342 4      Mattias  Andersson  (bröt) 289
       
5      Leif  Sköld 311 1      Ann-Christin  Sörlin 312
6      Märta  Ramén 244 2      Anders  Sörlin 194
7       Jan  Svärd        233 3      Lennart  Jonsson 174
8       Sandra  Forslund 211    
           
1      Izabell  Sörlin 283    
2      Lennart  Jonsson     114    

Klubbmästerskap B-vapen 

 

Serietävling 

 
Precisionsskytte 7 juni 2018 Poäng Militär snabbmatch 12 juni 2018 Poäng
1  Johan  Sognfors 453 1      Mattias  Andersson 545
2  Oskar  Landgren 436    
    1      Oskar  Landgren 512
    2      Johan  Sognfors 484
    3      Fredrik  Torell 466
    4      Märta  Ramén 460
    5      Sven-Olof  Ramén 432
    6      Mikael  Berg 418
    7      Ayubkhan Usmanov 417
    8       Håkan  Wiee 412
    9      Sandra  Forslund 296
    10     Jan  Svärd 262
       
    1      Albin  Persson 379
    2      Ann-Christin  Sörlin 297
    3      Lennart  Jonsson 164

Midsommarcupen  

 

Bengt & Gerhards Vp

 
Precisionsskytte 19 juni 2018 Poäng Precisionsskytte 26 juni 2018  Poäng
1    Oskar  Landgren   Håkan wiee 298
2    Mattias  Andersson   Mattias Andersson  294
3    Håkan  Wiee   Oskar Landgren  278
4    Sven-Olof  Ramén   Johan Sognfors  271
5    Ayub  Usmanov   Mikael berg 249
6    Sandra  Forslund   Anki sörlin 249
7    Ann-Christin  Sörlin   Albin persson 234
8    Märta  Ramén   Lennart Johnsson  162
9    Albin  Persson   Jan Svärd  159
10   Ove  Roos      
11   Lennart  Jonsson      
12   Jan  Svärd      

Klubbmästerskap A-vapen

 

Serietävling 10

 
Precisionsskytte 28 juni 2018 Poäng Fältskytte 5 juli 2018  
Håkan Wiee 254

A

 
Oskar Landgren 235 Mikael Berg 18/12
Mikael Berg 231    
Albin Persson 147 C  
Jan Eriksson  102 Oskar Landgren  42/18
       
       
       
       
       
       
       

Serietävling   11

 

Serietävling   12

 
Fältskytte 3 juli 2018 Poäng Precisionsskytte 10 juli 2018  Poäng
1  Johan  Sognfors 30/12 1  Alexander  Näsholm 363
2  Oskar  Landgren 22/9 2  Oskar  Landgren 354
3  Märta  Ramén 21/11 3  Johan  Sognfors 354
4  Albin  Persson 21/10 4  Fredrik  Torell 340
5  Ayub  Usmanov 21/10 5  Ayub  Usmanov 339
6  Jan  Eriksson 19/7 6  Sven-Olof  Ramén 310
7  Lars-Olof  Nylén 16/6 7  Märta  Ramén 299
8  Jan  Swärd 13/8 8  Lennart  Jonsson 257
9  Sven-Olof  Ramén 11/8    
10 Mikael  Berg 9/7    
11 Lennart  Jonsson 7/5    
12 Mattias  Andersson  Bröt      
     Vapengrupp  C      
1  Alexander  Näsholm 17/10    
2  Sandra  Forslund 16/10    
3  Oskar  Landgren 12/10    
4  Håkan  Wiee 12/7    

Serietävling   13

 

Serietävling   14

 
Precisionsskytte 17 juli 2018  Poäng Precisionsskytte 24 juli 2018   Poäng
1  Oskar  Landgren 358 Jon Westberg  372
2  Johan  Sognfors 355    
3  Ayub  Usmanov 354 Alexander näsholm  A 371
4  Alexander  Näsholm 346 Johan songfors  362
5  Märta  Ramén 318 oskar landgren 360
6  Sven-Olof  Ramén 316 mikael berg  336
7  Albin  Persson 270 anki sörlin 326
8  Lennart  Jonsson 265 märta ramén 288
    Lennart jonnson  263
    Albin Persson  244
    Isabell sörlin 186
       
       
       

Serietävling   15

 

Klubbmästerskap

 
Precisionsskytte 31 juli 2018     Poäng Precisionsskytte 7 augusti 2018   Poäng
Mattias Andersson  380 Oskar Landgren  325
    Alexander Näsholm  322
Alexander näsholm A 371 Johan Songfors  314
Oskar Landgren  364 Sven-Olof Ramén  288
Mikael berg  340 Anki Sörlin  284
Johan songfors A 330 Märta Ramén  266
Anki sörlin 312 Lenart Jonsson  246
Lenart Jonsson  280 Jan Swärd  236
Anders sjödin  210    
       
       
       
       

 

Serietävling   16

 

Kretsmästerskap A+B

 
Fältskytte 14 augusti 2018  Träff/fig (poäng)  Fältskytte 19 augusti 2018  Poäng

A

  A  
Mikael Berg  9/14(15) Mattias Andersson  44/19
B   Mikael Berg 24/13
Alexander Näsholm  13/14(25) Jan Eriksson  23/14
C      
Johan Songfors  12/14(30) B  
Fredrik Torell 13/14(28) Alexander Näsholm 37/17
Sebastian Johansson 11/14(26) Oskar Landgren  28/15
Jan Eriksson  11/14(25) Jan swärd 19/13
Albin Persson  13/14(17) Lennart Jonsson  5/6
Jan Swärd  9/14(14)

 

 
Lennart Jonsson  8/14(14) C  
    Albin Persson  15/9
       

Höstcupen

 

Serietävling 17

 
Precisionsskytte 26 augusti 2018    Poäng Precisionsskytte 2 september 2018    Poäng
Mattias Andersson   Instäld pga för få deltagare  
Ayub Usmanow      
Lars-Olov Nylén      
Alexander Näsholm      
Anki Sörlin      
Jan Eriksson      
Albin Persson      
Jan Swärd      
Isabell Sörlin      
       

Serietävling 18 

 

 Serietävling 19

 
Fältskytte 9 september 2018   Poäng Precisionsskytte 16 september 2018     Poäng
Oskar Landgren 28/16 Håkan Wiié 346
Fredrik Torell 26/15 Anki  Sörlin 323
Jan Swärd 25/16 Sven-Olof  Ramén 313
Lars-Olof  Nylén 23/12 Finn  Torrell 288
Ayub Usmanow  21/14 Lennart  Jonsson 262
Anki Sörlin 12/7 Jan  Swärd 235
    Albin  Persson 207
       
       

       Hubertus

 

Serietävling 20

 
Fältskytte 23 september 2018    Poäng Precisionsskytte 30 september 2018   Poäng
Märta  Ramén 19/7 ayub usmanov 358
Ayub  Usmanov 18/6 håkan Wieé 332
Sven-Olof  Ramén 17/7 Fredrik Torell 331
Lars-Olof  Nylén 17/5 Sven-olof Ramén  312
Lennart  Jonsson 12/3 Ankie Sörlin 307
Jan  Swärd 11/6 Märta Ramén  285
    Lenart Jonsson 285
    Anders Sjödin 271
    Albin Persson 268

Välkommen

www.solpistol.n.nu

Hitta till sollefteå skjutbana

Snabblänkar

Länkar

Övriga samt äldre resultat

Skjuthandbok

Nyhetsbrev